Rozpoczynamy jedną z najważniejszych branżowych konferencji PMR ? Forum Budownictwo w Polsce 2020. PZPB po raz kolejny jest Partnerem tego wydarzenia wspierając organizatorów swoim doświadczeniem i wiedzą merytoryczną o sektorze.

Prezentacja otwarcia należała do prof. Witolda Orłowskiego i jak zwykle ? była porywająca.

Jednym z ważniejszych punktów programu jest panel dyskusyjny ?Szczyt zamówień: za nami, czy przed nami. Perspektywy współpracy w sektorze, najważniejsze wyzwania i nowe źródła wzrostu?, w którym wzięli udział przedstawiciele zarządów aż 4 firm członkowskich PZPB: Dariusz Blocher ? prezes zarządu Budimex, Józef Zubelewicz ? członek zarządu Erbud, Andrzej Wach ? doradca prezesa zarządu PORR oraz Przemysław Janiszewski ? vce prezes zarządu Polimex Mostostal. Ten zacny skład wzmocnił swoim głosem Jan Styliński ? prezes zarządu PZPB. W głosowaniu towarzyszącym tematyce panelu, uczestnicy Forum wskazali problem z pracownikami i siłą roboczą jako kluczowy  dla ograniczenia rozwoju branży w przyszłym roku.

W podsumowaniu dyskusji usłyszeliśmy “Naszym kluczowym wyzwaniem jest polityka migracyjna i zarobkowa oraz wypracowanie nowych praktyk dla Prawa zamówień publicznych. To my musimy wypracować mechanizmy rozpatrywania ofert, wykluczania ofert z rażąco niską ceną i innych oczywistych nieprawidłowości” – powiedział Jan Styliński, prezes PZPB.