Dziś w Siedlcach rozpoczął się dwudniowy V jubileuszowy Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, który został objęty patronatem honorowym PZPB. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania ludzi polityki, gospodarki, nauki i biznesu jest: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

Pierwszy dzień szczytu otworzył minister energii Krzysztof Tchórzewski, a upływa on pod znakiem dyskusji dotyczących energetyki, problemów gospodarczych i bezpieczeństwa. Drugi dzień natomiast to sesja „Zielona energia szansą na rozwój regionów” przygotowana przez Ministerstwo Energii i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przedstawiciele Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa biorą udział w dwóch kluczowych panelach dyskusyjnych.

Pierwszy to panel „Rozwój– inwestycje w infrastrukturę kraju”, do którego zostali zaproszeni przedstawiciele PZPB i firm członkowskich Związku – m.in. Jan Styliński – prezes PZPB, Krzysztof Figat – prezes zarządu Polimex-Mostostal S.A oraz Rafał Kaszubowski – prezes zarządu EIB S.A.
Uczestnicy będą omawiać problematykę dot. stanu infrastruktury energetycznej, obiektów o zerowym zużyciu energii, ubezpieczeń i finasowania inwestycji oraz znaczenie zmian w Nowym Prawie Zamówień Publicznych, natomiast moderatorem tej dyskusji jest Kazimierz Krupa – redaktor naczelny kwartalnika PZPB – EuroInfrastruktura XXI.

W drugim panelu „Infrastruktura i transport” wysłuchamy m.in. Przemysława Janiszewskiego – wiceprezesa zarządu Polimex-Mostostal S.A. i Krzysztofa Mleczaka – prezesa zarządu Exito Broker, którzy omówią tematykę dot. Centralnego Portu Komunikacyjnego, kluczowych projektów kolejowych i drogowych z punktu widzenia gospodarki, transportu intermodalnego, huby i centra logistyczne w strategii PKP oraz nowelizację prawa zamówień publicznych.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad tradycyjnie odbędzie się uroczysta Gala podczas której zostaną wręczone Statuetki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2019”. Warto tam być!