W październiku podczas Walnego Zgromadzenia firm członkowskich Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa dokonano wyboru nowych władz Związku na kolejną kadencję w latach 2020-2024

Tak, jak już informowaliśmy, stanowisko Przewodniczącego Rady PZPB zostało jednogłośnie powierzone Panu Piotrowi Kledzikowi, Prezesowi PORR SA. Jest to już trzecia kadencja Pana Prezesa ? serdeczne gratulacje!

Na stanowisku Prezesa Zarządu PZPB na drugą 4-letnią kadencję pozostaje Jan Styliński – ogromnie gratulujemy ;), natomiast do do składu nowej Rady PZPB zostali powołani:

 • Dariusz Blocher, Budimex
 • Jorge Calabuig, Mostostal Warszawa
 • Bogdan Czapczuk, FBI Tasbud
 • Nicolas Depret, Eurovia
 • Barbara Dzieciuchowicz, OIGD
 • Leszek Gołąbiecki, Unibep
 • Przemysław Janiszewski, Polimex Mostostal
 • Rafał Lipiński, Seen Holding
 • Maciej Michałek, Mota Engil
 • Cezary Saganowski, Egis
 • Waldemar Wójcik, Strabag
 • Michał Wrzosek, Peri
 • Zbigniew Winkiel, PSBE
 • Sławomir Żubrycki, Palisander

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Jan Czyżyk, Instal Warszawa
 • Dariusz Skowroński, Unibep
 • Jerzy Werle, Warbud

Po raz pierwszy zostali przyjęci Członkowie Honorowi PZPB:

 • Jan Mikołuszko,
 • Wiktor Piwkowski
 • Janusz Zaleski

Podsumowując pierwszą kadencję i analizując obecną dynamiczną sytuację sektora, Prezes Jan Styliński wskazuje najważniejsze cele jakie stoją przed PZPB w nadchodzących latach. ?Organizacje zwłaszcza takie jak PZPB powinny mocno angażować się w kształtowanie zasad ?fair play? i zasad uczciwej konkurencji na rynku budowlanym zapewniających odpowiednią ochronę rynku wewnętrznego oraz dobrą współpracę inwestorów i wykonawców. Temu celowi służyć powinno wprowadzenie na szeroką skalę cyfryzacji w budownictwie oraz wdrożenie nowoczesnych metod modelowania takich jak BIM. PZPB już teraz jest liderem branżowego projektu BIM Standard PL ? pierwszego tak kompleksowego standardu BIM opracowanego przez najlepszej klasy ekspertów, wspieranego przez PZITB, SARP oraz wiodące firmy budowlane. Nie da się osiągnąć tak ambitnych celów bez rozwoju nowoczesnej edukacji oraz bez zaangażowania ogromnych pieniędzy. W związku z tym położymy nacisk na szerzenie wiedzy, edukację i promocję zawodów budowlanych, ale także będziemy uczestniczyć w budowie partnerskich stosunków z rynkiem finansowym. Dobre postrzeganie budownictwa w społeczeństwie oraz w gospodarce to jeden z warunków rozwoju polskiego rynku budowlanego oraz istotny cel PZPB w kolejnych latach naszej aktywności. Jesteśmy głęboko przekonani, że realizując powyższe założenia odbudujemy ? jako firmy – wzajemne zaufanie na rynku budowlanym, a jako rynek ? będziemy dbali o rozwój zrównoważonego budownictwa oraz gospodarki obiegu zamkniętego?.

Sprawozdanie Rady 2016 ? 2020

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZPB 2019

Sprawozdanie z WZ PZPB 2020

Sprawozdanie Sąd Koleżeński 2016-2020