Zapraszamy do lektury artykułu w Dzienniku Gazeta Prawna dot. możliwych skutków odcięcia branży od środków UE w kwocie ok. 75 mld Euro. Temat jest kluczowy dla funkcjonowania krajowego sektora budownictwa w kolejnych latach. Dyskusje nad potencjalnym wstrzymaniem środków unijnych dla Polski w ramach budżetu UE na lata 2021-2027 bardzo zaniepokoiły polską branżę budowlaną.
?Fundusze z budżetu UE na lata 2021-27 miały zacząć na większą skalę trafiać do Polski w okolicach 2024 r. Ich ewentualny brak mógłby zakończyć się prawdziwą katastrofą dla polskiej branży budowlanej, bo mniej więcej połowa krajowej produkcji w budownictwie jest wypracowywana przez segment publiczny? ? komentuje dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista PZPB.
A cały artykuł – poniżej