Szanowni Państwo,

Pragniemy przypomnieć, że w ramach działalności Centrum Ekspertyz, Analiz i Badań (CEAB) funkcjonującego przy Polskim Związku Pracodawców Budownictwa PZPB i kierowanego przez głównego ekonomistę PZPB dr Damiana Kaźmierczaka oferujemy opracowanie komercyjnych analiz i ekspertyz poświęconych tematyce nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów budowlanych, z którym polski sektor budownictwa mierzy się od przełomu 2020/2021 roku.

Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że obiektywne spojrzenie na problem bezprecedensowego wzrostu kosztów robót budowlanych i pogłębiona analiza przyczyn tego zjawiska ze strony bezstronnej, rzetelnej i cenionej w środowisku instytucji, do jakich niewątpliwie zalicza się PZPB, stanowi bardzo pomocne narzędzie, które wzmacnia argumentację firm budowlanych  w sporach sądowych oraz w rozmowach z partnerami biznesowymi na temat realizowanych inwestycji w warunkach nadzwyczajnych okoliczności rynkowych.
Serdecznie zapraszamy firmy budowlane ze wszystkich segmentów budownictwa (drogowego, kolejowego, energetycznego, hydrotechnicznego, przemysłowego, mieszkaniowego i nieruchomości komercyjnych) do bezpośredniego kontaktu z PZPB: e-mail: sekretariat@pzpb.com.pl, tel.: (22) 114 95 26.

adw. Jan Styliński
Prezes Zarządu PZPB

dr Damian Kaźmierczak
Główny Ekonomista PZPB