?Oferta w zamówieniach publicznych? – publikacja stworzona została jako narzędzie pomocy dedykowane wykonawcom i zamawiającym, w procesie udzielania zamówień publicznych w reżimie ustawy z 11.09.2019 r. ? Prawo zamówień publicznych. Autorzy ufają, że pozycja ułatwi wykonawcom skuteczne ubieganie się o zamówienia publiczne, stanowiąc również wsparcie dla zamawiających, pozostawionych w gąszczu nowych, skomplikowanych regulacji.

W publikacji tej autorzy starali się uwzględnić swoje bogate doświadczenie zdobyte przy kompleksowej obsłudze postępowań o udzielnie zamówienia publicznego, zarówno po stronie zamawiających oraz wykonawców, jak również dotychczasowy dorobek orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, a wcześniej Zespołu Arbitrów, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, czy też dorobek znamienitych przedstawicieli doktryny.

Polecamy!