Jako Patron Honorowy Konferencji LXIII Techniczne Dni Drogowe, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 21-23 listopada 2022 r. w Łodzi w Hotelu Vienna House Andel’s .

Techniczne Dni Drogowe stanowią doskonałą platformę wymiany doświadczeń i myśli technicznej. Konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku drogowców, biorą w niej udział przedstawiciele administracji rządowej i pozarządowej związani z drogownictwem, producenci materiałów i maszyn, wykonawcy robót i projektanci, przedstawiciele świata nauki.

Podczas tego 3-dniowego wydarzenia znajdą się ważne dla sektora tematy:

  • Bieżące problemy polskiego drogownictwa,
  • Zarządzanie siecią drogową,
  • Nowe przepisy techniczno – budowlane dotyczące dróg publicznych,
  • Innowacje w projektowaniu, budowie i eksploatacji dróg i mostów,
  • Tunele drogowe – projektowanie, budowa, eksploatacja i
  • Technologia nawierzchni drogowych Inżynieria ruchu i BRD.

Zapraszamy do udziału i wypełnienia formularza zgłoszeniowego:  https://www.sitkrp.org.pl/images/doki/doki2/KU.pdf

Pełen program konferencji znajdą Państwu tu: https://www.sitkrp.org.pl/images/doki/doki2/Ko1.pdf

Więcej informacji: https://www.sitkrp.org.pl/

Zapraszamy!