Już 24-26 czerwca 2019 r. w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Polskiego Kongresu Prawa Budowlanego a PZPB został partnerem tego istotnego dla branży wydarzenia.
Konferencja jest skierowana do osób zainteresowanych szeroko pojętą tematyką inwestycyjno-budowlaną. Zaproszeni eksperci omówią zagadnienia prawa budowlanego (w tym projektu nowelizacji), zagospodarowania przestrzennego, ustaw środowiskowych mających wpływ na proces budowlany, kontraktów budowlanych i zamówień publicznych na roboty budowlane. Więcej informacji: http://zam-bud.pl/
Zapraszamy!