Przypominamy, że dziś upływa termin składania ofert w ramach ogłoszonego przez BGKN konkursu na opracowanie  prefabrykowanego systemu zabudowy mieszkaniowej, zgodnego z podstawową typologią budynków na bazie wcześniej sporządzonych rozwiązań i wytycznych architektonicznych. Prefabrykowany system zabudowy powinien ograniczać czasochłonność wykonywanych prac oraz być spójny technicznie i technologicznie.

? Dostrzeżenie możliwości zastosowania technologii prefabrykacji w programie Mieszkanie Plus stanowi bardzo racjonalne spojrzenie na rozwiązywanie problemów budownictwa mieszkaniowego w Polsce ? stwierdził Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. ? Współczesna prefabrykacja jest skuteczną formą budownictwa mieszkaniowego, wykorzystywaną w wielu wysoko rozwiniętych krajach Europy. Nowoczesna i szybka metoda budowy domów w technologiach prefabrykowanych  z pewnością przyczyni się do zwiększenia efektywności w realizacji inwestycji.

Prefabrykacja jest nowoczesną i efektywną formą budownictwa, która może pomóc skutecznie rozwiązać problem niedoboru mieszkań i rosnących kosztów pracy, przy zachowaniu wysokich standardów realizowanych inwestycji. Wyzwaniem jest fakt, że osiedla z tzw. wielkiej płyty, nastawione na liczbę budowanych mieszkań, a nie ich jakość, na wiele lat zniekształciły obraz budownictwa prefabrykowanego w Polsce. Z uwagi na popełnione wówczas błędy budownictwo to stało się synonimem anonimowej i monotonnej przestrzeni oraz niskiego standardu architektonicznego.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa współpracuje z BGK Nieruchomości przy organizacji Konkursu, a Jan Styliński, prezes Związku, został powołany do grona ekspertów nadzorujących jego przebieg i opiniujących otrzymane zgłoszenia.
Termin składania zgłoszeń mija 17 września br. a ogłoszenie wyników jest planowane 14 grudnia.
Szczegóły znajdują się na stronie www.bgkn.pl.

ETAP KWALIFIKACJI

  • Składanie pytań przez zainteresowanych udziałem w Konkursie do dnia 03.09.2018r.
  • Publikacja odpowiedzi na pytania zainteresowanych uczestnictwem w konkursie na platformie internetowej Organizatora do dnia 10.09.2018
  • Rejestracja zainteresowanych udziałem w konkursie na Platformie internetowej do dnia 12.09.2018 godz. 24:00
  • Termin składania zgłoszeń do konkursu w siedzibie Organizatora – 17.09.2018 do godz. 16:00
  • Obrady Sądu Konkursowego w Warszawie 19-20.09.2018
  • Ogłoszenie listy zespołów zakwalifikowanych do konkursu 21.09.2018

Regulamin konkursu
Załączniki do regulaminu
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3a
Załącznik 3b
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6