Ukazał się właśnie najnowszy raport ?BIM, współpraca, zarządzanie informacja w polskim budownictwie?, który został objęty patronatem PZPB. Raport przygotowany został na zlecenie Autodesk przez Kantar Polska.

Badanie pokazuje, że świadomość BIM systematycznie rośnie, osiągając obecnie poziom 60 proc., co oznacza wzrost o 55 proc. w stosunku do poprzedniej edycji raportu z 2019 roku. Podobnie wygląda adopcja ? ponad jedna trzecia badanych firm stosuje BIM. Jest to 70 proc. więcej niż cztery lata temu. Przy czym o ile w przypadku architektów i projektantów wskaźniki te pozostają na podobnym co cztery lata temu poziomie, o tyle wzrost w grupach wykonawców i inwestorów jest niezwykle dynamiczny.

Korzyści ze stosowania metodyki BIM pozostają te same co w poprzednim badaniu: tworzenie projektów lepszej jakości (62,4 proc.), mniej błędów na etapie realizacji inwestycji (59,8 proc.), lepsza komunikacja treści projektu i zrozumienie projektu przez wszystkie zaangażowane strony (53 proc.).

Raport pokazuje również bariery rozwoju, wśród nich najczęściej niski poziom wiedzy, na drugim miejscu ? niska świadomość BIM wśród inwestorów. Ważnym punktem jest dostępność kadr: mała liczba specjalistów posiadających umiejętność projektowania/ wykonawstwa w oparciu o BIM stanowi barierę dla blisko 70 proc. ankietowanych i wyraźnie wzrosła (59 proc. wskazań w 2019). O braku kadr wyraźnie częściej mówią inwestorzy ? 86 proc. ankietowanych.

Co może pomóc rynkowi pełniej korzystać z BIM? Po 40 proc. respondentów wskazuje na trzy obszary ? opracowanie polskich standardów BIM, budowanie świadomości inwestorów na temat możliwości wykorzystania danych gromadzonych dzięki BIM oraz budowanie świadomości na temat BIM wśród osób odpowiedzialnych za inwestycje publiczne. W firmach wykonawczych ponad 50 proc. wskazuje, że pomocne byłoby wprowadzenie BIM na uczelniach.

Więcej informacji znajdą Państwo – po pobraniu raportu, a także podczas debaty eksperckiej, która odbędzie się już ?22 listopada o godz. 13.00

Zapraszamy do rejestracji – Rejestracja na stronie