Zapraszamy do zapoznania się z danymi i wnioskami Raportu „Młodzi Inżynierowie 2022”, który został opracowany przez firmę doradztwa personalnego HRK, a którego Partnerami zostali PZPB i Polskie Towarzystwo Politechniczne.

Wyniki przeprowadzonego badania, na podstawie którego został opracowany raport, pozwoliły nam poznać aktualny profil studentów oraz absolwentów, którzy chcą związać swoją karierę zawodową z branżą budowlaną. Tym samym przekazujemy Państwu aktualną wiedzę na temat oczekiwań młodych inżynierów wobec pracodawców działających w branży budowlanej. Grupę badawczą stanowiło 1182 osób, a  odpowiedzi zostały pozyskane metodą CAVI.

Aż 63% studentów i absolwentów kierunków budowlanych, biorących udział w badaniu „Młodzi Inżynierowie 2022”, chce związać swoją przyszłość zawodową z branżą konstrukcyjno-budowlaną, a zaledwie 6% z branżą kolejową.

W Polsce od kilku lat rośnie zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę inżynierską i kierowniczą w niemal wszystkich obszarach budownictwa. Niestety nowych kandydatów nie przybywa w tempie, które pozwoliłoby zaspokoić obecne potrzeby firm tego sektora. Według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki okres pomiędzy 2016 i 2019 rokiem charakteryzował się spadkiem o 15% liczby kandydatów na studia na kierunku budownictwo. Jednakże od 2 lat obserwujemy powolny wzrost liczby studentów rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i drugiego stopnia w tej specjalizacji, co może dawać nadzieję, że deficyt nie będzie się pogłębiał.

Wśród osób, które wzięły udział w badaniu „Młodzi Inżynierowie 2022” dominują studenci i młodzi absolwenci z wykształceniem o profilu budowlanym (77%). Zdecydowanie mniej ankietowanych kończy kierunki studiów związane z inżynierią środowiska (13%), inżynierią elektryczną (2%), czy energetyką (zaledwie 1%). Wśród innych wymienianych kierunków znalazły się: architektura krajobrazu, inżynieria i gospodarka wodna, ochrona środowiska, inżynieria odnawialnych źródeł energii oraz geodezja.

Pełną treść raportu można pobrać tu: Raport Młodzi Inżynierowie_2022