Trwa III Forum Dni Asfaltu, organizowane w Żninie przez Polski Kongres Drogowy . Polski Związek Pracodawców Budownictwa objął Patronat Merytoryczny nad tym, tak ważnym dla sektora budownictwa, wydarzeniem.

Wczoraj Damian Kaźmierczak – członek zarządu PZPB miał przyjemność moderowania dwóch ciekawych punktów programowych, w tym obszernej debaty panelowej dotyczącej obecnej sytuacji na rynku budownictwa drogowego w Polsce.
Jego rozmówcami byli: Małgorzata Kowalska – Orlen Asfalt, Marcin Okołotowicz – Unimot Bitumen, Lesław Pachulski – LW-Trans, ZDW, Marek Makowski – ZDP i Ewelina Karp-Kręglicka – PSWNA/Budimex.

Natomiast w dniu dzisiejszym prezentacji otwarcia sesji IV dot. pozacenowych kryteriów wyboru ofert w sektorze drogowym dokonał Jan Styliński – prezes zarządu PZPB, który wziął także udział w dyskusji panelowej „Kryteria zielonych przetargów”.
Jego współrozmówcami byli: Tomasz Kwieciński – GDDKiA, Zbigniew Tabor – ZDW, Marek Makowski – ZDP, Barbara Dzieciuchowicz – OIGD, Anna Łopaciuk – Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Ewelina Karp-Kręglicka – PSWNA/Budimex. Sesja była moderowana przez Janusza Bohatkiewicza – IBDiM.

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie i gratulujemy świetnej organizacji Forum.