Jako organizacja reprezentująca podmioty generujące ponad  50 mld zł PKB rocznie otrzymaliśmy sygnały o kwestionowaniu przez inwestorów publicznych okoliczności wystąpienia w Polsce i Europie wirusa SARS-CoV-2 jako przypadku działania Siły Wyższej.

W trosce o stabilne warunki pracy przedsiębiorców działających w branży budowlanej, PZPB skierował pismo do Minister Emilewicz i Ministra Sasina z prośbą o jednoznaczną interpretację prawną i podjęcie działań w celu zrównoważenia pozycji stron wobec obiektywnych zjawisk zewnętrznych.

Szczegóły i stanowisko PZPB znajdą Państwo w opublikowanym piśmie.