Szanowni Państwo,

mając na uwadze wzrost liczby planowanych i realizowanych inwestycji energetycznych, Polski Związek Pracodawców Budownictwa powołał Komitet Energii – wewnętrzną strukturę organizacji, której głównym celem działania jest wzmocnienie aktywności związanej z realizacją inwestycji w szeroko pojętym obszarze energii. Kierowanie Komitetem Rada Związku powierzyła Panu Przemysławowi Janiszewskiemu, Członkowi Rady PZPB, Wiceprezesowi Zarządu Polimex Mostostal S.A.

Uważamy, że aktualne kluczowe problemy sektora budowlanego, które dzięki swojej aktywnej działalności próbuje rozwiązywać PZPB, dotyczą w równej mierze obszaru związanego z realizacją inwestycji i utrzymania infrastruktury energetycznej. Wymagają one aktywnych działań interwencyjnych oraz konstruktywnych propozycji nowych rozwiązań.
Część firm członkowskich PZPB już teraz funkcjonuje w ramach projektów związanych z realizacją inwestycji energetycznych, a kolejne planuje zwiększenie tej aktywności, lub rozpoczęcie działań w tym obszarze.

W połowie grudnia odbyło się pierwsze spotkanie podczas którego omówiono następujące tematy:

  1. Określenie zakresu przedmiotowego działalności Komitetu Energii.
  2. Wyspecyfikowanie zasadniczych problemów występujących w obszarze realizacji i utrzymania infrastruktury energetycznej.
  3. Zarysowanie programu prac Komitetu w perspektywie krótko- i długoterminowej.
  4. Ustalenie zasadniczych priorytetów w działaniach Komitetu, koniecznych do bieżącego podjęcia.
  5. Uzupełnienie składu społecznego kierownictwa Komitetu Energii.