Zapraszamy do krótkiej lektury, w której podsumowujemy sytuację w branży budowlanej po pełnym wyzwań roku 2022 i zarysowujemy wstępne prognozy na równie trudny rok 2023. W tekście zostały poruszone kluczowe aspekty, które mają i będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie firm budowlanych dzisiaj i w najbliższej przyszłości.

Kluczowe tezy:
➡️ Lata 2022-2023 upływają polskiemu budownictwu pod znakiem: rekordowych kosztów, spadku nowych inwestycji i dużej niepewności.
➡️ Na pogorszenie koniunktury inwestycyjnej w 2023 r. lepiej przygotowane są duże przedsiębiorstwa. Dekoniunktura będzie wpływała zdecydowanie bardziej negatywnie na mniejsze podmioty z sektora MŚP.
➡️Od II poł. 2022 r. koszty w budownictwie faktycznie zaczęły się stabilizować, ale stabilizacja odbywa się na rekordowych poziomach. Jest to o tyle kłopotliwe, że na polskim rynku budowlanym dramatycznie brakuje efektywnych mechanizmów waloryzacji wynagrodzenia za realizowane projekty inwestycyjne.
➡️Sytuacja w poszczególnych segmentach budownictwa jest bardzo zróżnicowana. Wzrost kosztów finansowania, spadek popytu i ogólna niepewność hamują inwestycje w segmencie prywatnym. Segment publiczny nie może natomiast ruszyć bez środków UE. Szerzej nt. koniunktury inwestycyjnej w wybranych obszarach budownictwa w tekście podsumowania.

Pełna treść dokumentu w pdf: PZPB-podsumowanie-2022-prognozy-na-2023