Dziś, tj. 8 października z inicjatywy PZPB odbyło się kolejne już spotkanie sektora finansowego i branży budowlanej, na którym w szerokim gronie wymieniliśmy spostrzeżenia i doświadczenia związane z bieżącym funkcjonowaniem rynku budowlanego z perspektywy instytucji finansowych. Spotkanie miało charakter moderowanej dyskusji a jej efektem były prognozy dla branży budowlanej na najbliższe lata.

Wśród przedstawicieli instytucji finansowych byli m.in. dyrektorzy odpowiedzialni za finansowanie sektora budownictwa, osoby odpowiedzialne za ocenę ryzyka branży budowlanej oraz główni ekonomiści z PKO BPPekao SASantandera, ING Banku ŚląskiegomBankuBNP Paribas i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przedstawiciele Związku Banków Polskich. Sektor ubezpieczeń był reprezentowany przez prezesów, członków zarządu i dyrektorów z KUKE, Euler Hermes i Ergo Hestia oraz przedstawicieli Polskiej Izby Ubezpieczeń, a rynek kapitałowy ? przez  wiceprezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.