Już 15 maja w formule stacjonarnej uruchamiamy  studia podyplomowe “BHP w Budownictwie” realizowane przez Politechnikę Warszawską – Wydział Inżynierii Lądowej we współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Kadrę dydaktyczną stanowią eksperci z wieloletnią praktyką, specjalizujący się w tematyce BHP w swoich macierzystych firmach. Same zajęcia to w znakomitej większości warsztaty, gdzie studenci/słuchacze będą poznawać poszczególne zagadnienia na konkretnych przykładach i problemach do rozwiązania.

Z powodu pandemii nie wyczerpano jeszcze limitu miejsc. Ponieważ Politechnika Warszawska udzieliła zgody na rozpoczęcie zajęć w trybie stacjonarnym (weekendy), do 15.05 jest szansa na dołączenie do grona studentów!

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami i dołączenia do grona słuchaczy – www.spbhp.pl