27 maja 2021 rozpoczęło się badanie SIWZ.21 ?Studium Istotnych aspektów współpracy Wykonawca ? Zamawiający? to ogólnopolskie badanie mechanizmów kooperacji w projektach inwestycyjnych. Realizatorami badania jest PZPB i firma członkowska TenStep Polska.

– To bardzo ważne by przyjrzeć się wszelkim dysfunkcjom między Wykonawcami i Zamawiającymi ? mówi Jan Styliński, prezes PZPB ? gdyż czekają nas wielkie wyzwania i wielkie inwestycje.

– Projekty nie muszą kończyć się zawsze w sądzie ? dodaje Marcin Guzik, prezes TenStep ? wolimy tworzyć mechanizmy kooperacji zapewniające, że Zamawiający na czas osiągnie planowane efekty a Wykonawca zakończy projekt z godziwą marżą i rozwinie swoją firmę.

Przedmiotem badania są praktykowane w projektach inwestycyjnych w Polsce mechanizmy kooperacyjne stosowane przez zamawiających i wykonawców oraz ich związek z sukcesem projektów inwestycyjnych. Przyglądając się wielkim projektom inwestycyjnym można wywnioskować, że relacje pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego w istotny sposób przeszkadzają w skutecznej realizacji projektów inwestycyjnych.

Zamawiającym zarzuca się brak kompetencji, brak ładu decyzyjnego, legalizm, niską elastyczność, skłonność do prze-rzucania całej odpowiedzialności i całego ryzyka na wykonawcę. Wykonawcom z kolei przypisuje się skłonność do oszczędnego gospodarowania prawdą w prezentowanych ofertach i innych danych przekazywanych w ramach kontraktu. Zarzuca się im także umyślne zawyżanie wycen, nieefektywność pracy oraz brak skutecznej komunikacji.

Firma TenStep Polska wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa (PZPB) postanowiła zbadać mechanizm kooperacji w polskich projektach inwestycyjnych, opublikować wyniki i na ich bazie zaproponować wdrażalne usprawnienia.

Do badania zaproszeni są Zarządy i Dyrektorzy Zarządzający firm zamawiających i wykonawców. Więcej informacji www.siwz21.pl