Uroczystego otwarcia Międzynarodowej Konwencji Polska-Ukraina w ramach Forum Build4Future dokonali: Bartosz Cichocki – Pełnomocny i Nadzwyczajny Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, Piotr Uściński – Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Pawel Kurtasz – Prezes Zarządu Polska Agencja Inwestycji i Handlu – PAIH , Piotr Dardziński – Prezes, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Jan Styliński, Prezes Zarządu #PZPB oraz Filip Bittner – Viceprezes Zarządu Grupa MTP.
?Nasi Goście omówili, jakie zagrożenia niesie w najbliższym okresie trwający konflikt na Ukrainie, ale też jakie szanse mają polscy wykonawcy po jego zakończeniu. Rozważano, jakie działania powinien podjąć rząd, aby wspomóc tworzenie realnych i korzystnych warunków uczestnictwa polskich firm budowlanych i potencjalnych inwestorów w tym obszarze w okresie odbudowy Ukrainy oraz jakie działania powinna rozpocząć i konsekwentnie kontynuować sama branża budowlana?
?W trakcie dzisiejszej Konwencji Polska-Ukraina wraz z liderami rynku, przedstawicielami struktur rządowych i inwestorów przeanalizujemy obszary największego ryzyka. Przyjrzymy się możliwym rozwiązaniom, wymienimy doświadczenia i sformułujemy kierunki, które być może pozwolą na zminimalizowanie strat i przejście do fazy dalszego rozwoju w kraju a także do fazy aktywnego uczestnictwa w odbudowie Ukrainy
?Partnerami merytorycznymi Konwencji Polska-Ukraina są: Polska Agencja Inwestycji i Handlu – PAIH , BGK, KUKE i Sieć Badawcza Łukasiewicz.