W dniach 5 – 7 kwietnia 2018 r. w Łodzi odbywa się VI Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego, którego temat przewodni to „Rynek gazu ziemnego w Polsce – kierunki rozwoju”. W trakcie Kongresu przewidziane zostały trzy sesje tematyczne poświęcone kierunkom rozwoju rynku gazu w Polsce, regulacjom prawnym oraz bezpieczeństwu technicznemu w kontekście rynku usług, producentów i odbiorców.

Jan Styliński, prezes PZPB jest prelegentem panelu dyskusyjnego trzeciej sesji „Bezpieczeństwo techniczne. Rynek usług, producentów i odbiorców”. Zapraszamy do śledzenia dyskusji i prezentacji prezesa Stylińskiego już 6 kwietnia ok. godziny 14.30.

sdr