W dniach 5 – 7 kwietnia 2018 r. w Łodzi odbywa się VI Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego, którego temat przewodni to ?Rynek gazu ziemnego w Polsce ? kierunki rozwoju?. W trakcie Kongresu przewidziane zostały trzy sesje tematyczne poświęcone kierunkom rozwoju rynku gazu w Polsce, regulacjom prawnym oraz bezpieczeństwu technicznemu w kontekście rynku usług, producentów i odbiorców.

Jan Styliński, prezes PZPB jest prelegentem panelu dyskusyjnego trzeciej sesji ?Bezpieczeństwo techniczne. Rynek usług, producentów i odbiorców?. Zapraszamy do śledzenia dyskusji i prezentacji prezesa Stylińskiego już 6 kwietnia ok. godziny 14.30.

sdr