Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Europejskim Kongresie Finansowym, który odbędzie się w dniach 18 ? 20 czerwca 2018 w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton w Sopocie. Polski Związek Pracodawców Budownictwa został Partnerem Instytucjonalnym Kongresu.

VIII Europejski Kongres Finansowy odbędzie się w czasie szczególnym, w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i stulecie wielkich zmian na mapie politycznej Europy. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie w programie Kongresu, podczas którego Organizatorzy wejrzą w przeszłość gospodarczą Polski. Uczynią to jednak głównie po to, by spojrzeć w przyszłość i zastanowić się, jak wnioski z doświadczeń ostatniego stulecia można wykorzystać do budowania gospodarki Polski i Europy.
Motto  tegorocznego Kongresu brzmi: Na stulecie – o innowacyjną i bezpieczną przyszłość sektora finansowego.
Kongres został objęty Patronatem Honorowym Narodowego Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju.

W imieniu własnym i Organizatorów zapraszamy do udziału w debatach i dyskusjach podczas VIII Europejskiego Kongresu Finansowego, które toczyć się będą głównie wokół następujących obszarów tematycznych:
– Innowacje i ich wpływ na modele biznesowe instytucji finansowych i ryzyko systemowe
– Biznes i ryzyko na rynku bankowym
– Finansowe uwarunkowania zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego
– Rozwój rynku kapitałowego
– Restrukturyzacja przedsiębiorstw i banków w kryzysie.

Więcej na stronie www.efcongress.com, na której znajduje się uaktualniany na bieżąco program Kongresu i wydarzeń towarzyszących.