Z przyjemnością informujemy, że PZPB został członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika zapewniając bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców.
Celem Rady jest także wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, obserwacja ich sytuacji prawnej i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji, a także opiniowanie oraz opracowywanie aktów prawnych mających wpływ na sektor MŚP.
Jako Związek dołożymy wszelkich starań, aby firmy członkowskie PZPB należące do tego sektora, otrzymały odpowiednie wsparcie i były godnie reprezentowany.
https://rzecznikmsp.gov.pl/instytucja-rzecznika/rada-przedsiebiorcow/#1601994019533-c72b600d-f3f0