Działający przy Federacji Przedsiębiorców Polskich Komitet ds. Wody będzie zabiegał w Unii Europejskiej o ustanowienie specjalnego funduszu na inwestycje wodne i przedstawi w październiku w Parlamencie Europejskim nowe pomysły na ich finansowanie. W czwartek 28.08 organizacja zebrała się w rekordowo licznym gronie – z udziałem nowych członków, firm i instytucji.

Komitet ds. Wody zamierza po wakacjach aktywnie włączyć się do prac nad Blue Deal ? inicjatywą Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EESC), który 26 października przedstawi Komisji Europejskiej serię rekomendacji dotyczących pilnej potrzeby wdrożenia obok Green Deal specjalnego planu dotyczącego wody. Jego potrzeby do 2030 roku to około 390 mld EUR. Mają one pomóc zwiększyć dostępność zasobów wody  i ograniczyć skutki jej niedoborów, w tym coraz bardziej dotkliwych susz. Propozycje dotyczą m.in. retencji, wody szarej i obiegu zamkniętego, stosowania wody w energetyce atomowej, monitoringu wód i ścieków czy inteligentnego rolnictwa. Trafią najpierw do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE, gdzie jesienią odbędzie się w tej sprawie specjalne wysłuchanie.

Według Komitetu ds. Wody przy FPP, takimi nowymi instrumentami finansowymi, wzorowanymi na już istniejących rozwiązaniach w zakresie wspierania zrównoważonych inwestycji, mogą być na przykład zmodyfikowane blue bonds czyli niebieskie obligacje, stosowane w kilku krajach świata do finansowania projektów morskich i oceanicznych oraz blue loans ? niebieskie pożyczki.

Komitet ds. Wody (FPP CEE Water Comittee) rozpoczął swoją działalność na przełomie czerwca i lipca, a jego członkami są: Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Izba Gospodarcza-Wodociągi Polskie, Amiblu Poland, Globtank, Związek Miast Polskich i Deltima.

Jest organizacją otwartą, do której mogą przystępować firmy działające w sektorze wodnym i budowlanym, przedsiębiorstwa dla których woda stanowi ważny element produkcji np. branża rolno-spożywcza, a także instytucje, organizacje i związki branżowe.

Pełną informację prasową znajdą Państwo tu: Komitet ds. Wody press release 25.08