13  stycznia 2023 r. Prezes GUS ogłosił średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., który wynosi 114,4.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z par. 4 Uchwały nr 11/WZ/2020 z dn. 18.10.2020 dot. przyjęcia wysokości i zasad opłacania składek członkowskich oraz wpisowego, PZPB informuje o waloryzacji składek członkowskich na rok 2023 wg poniżej tabeli.

Stan zatrudnienia

 Dotychczasowa
wys. składki
 Składka członkowska
2023
 Składka kwartalna
2023

 Składka półroczna 2023

 pow.350 pracowników

43 468 49 728 12 432
 pow.250 i nie więcej niż 350

17 388

19 888

4 972

 pow.50 i nie więcej niż 250

9 344

10 692

2 673

pow.10 i nie więcej niż 50

3 804

4 350

2 175

do 10 pracowników

2 174 2 486

1 243

Składka dla członków zbiorowych w 2023 r. wyniesie 1 243 PLN.