Z początkiem stycznia Prezes GUS ogłosił średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r.
Zgodnie z par. 4 Uchwały nr 11/WZ/2020 z dn. 18.10.2020 dot. przyjęcia wysokości i zasad opłacania składek członkowskich oraz wpisowego, PZPB informuje o waloryzacji składek członkowskich oraz podaje wysokość składek na rok 2021 wg poniższej tabeli.

Stan zatrudnienia
 Dotychczasowa wys. składki
 Składka członkowska 2021
 Składka kwartalna 2021
 Składka półroczna 2021
 pow.350 pracowników
40 000
41 360
10 340
pow.250 i nie więcej niż 350
16 000
16 544
4 136
pow.50 i nie więcej niż 250
8 600
8 892
2 223
pow.10 i nie więcej niż 50
3 500
3 620
1 810
do 10 pracowników
2 000
2 068
1 034