Szanowni Państwo,

14  stycznia 2022 r. Prezes GUS ogłosił średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z par. 4 Uchwały nr 11/WZ/2020 z dn. 18.10.2020 dot. przyjęcia wysokości i zasad opłacania składek członkowskich oraz wpisowego, PZPB informuje o waloryzacji składek członkowskich na rok 2022 wg poniżej tabeli.

 

Stan zatrudnienia  Dotychczasowa wys. składki  Składka członkowska
2022
 Składka kwartalna
2022
 Składka półroczna
2022
 pow.350 pracowników 41 360 43 468 10 867
 pow.250 i nie więcej niż 350 16 544 17 388 4 347
 pow.50 i nie więcej niż 250 8 892 9 344 2 336
pow.10 i nie więcej niż 50 3 620 3 804 1 902
do 10 pracowników 2 068 2 174 1 087