W najbliższy czwartek 20 kwietnia zapraszamy na webinar E-Akademii PZPB “Prowadzenie dokumentacji w toku realizacji inwestycji, czyli jak przygotować dokumentację roszczeń, by zapewnić skuteczne ich dochodzenie przed sądem”, który poprowadzą eksperci kancelarii WKB Wierciński Kwieciński i Baehr – mecenas Jordan Zafirow i mecenas Maciej Gniewosz.

Podczas spotkania przedstawiamy najczęstsze problemy pojawiające się w praktyce, staramy się uświadomić uczestnikom, jaka jest rola dokumentów pojawiających się w toku realizacji inwestycji z perspektywy czasu oraz przedstawić propozycje, jak należycie przygotować dowody na wypadek sporu w przyszłości.

Agenda

W ramach szkolenia omawiamy następujące rodzaje roszczeń:

  1. Z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia/odszkodowania za roboty dodatkowe/zamiennie, nieobjęte umową
  2. O zapłatę na podstawie art. 3571 k.c. z uwagi na nadzwyczajną zmianę stosunków
  3. O zapłatę z tytułu dodatkowych kosztów, poniesionych w przedłużonym okresie realizacji umowy
  4. O ustalenie prawa do przedłużenia czasu na ukończenie i sprzężone z tym roszczenia

Specyfika każdego z tych typów roszczeń, wymaga przygotowania wielu dokumentów w celu należytego ich wykazania. Często po zakończeniu inwestycji powstaje problem z należytym odtworzeniem dokumentów, wspierających roszczenia (szczególnie w zakresie poniesienia kosztów/szkody).

Kogo zapraszamy?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie i archiwizowanie dokumentacji roszczeniowej – zarówno na poziomie biur budowy (kierownicy projektów, kierownicy budowy, kierownicy branżowi), jak i księgowości, działów finansowych oraz prawników uczestniczących  w tym procesie.

Prowadzący:

Jordan Zafirow – adwokat, partner w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, członek zespołu rozwiązywania sporów. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych, w tym przed ICC, dotyczących projektów infrastrukturalnych, realizacji umów, a także sporów z zakresu umów opcji walutowych, instrumentów finansowych oraz związanych z odpowiedzialnością deliktową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze procesowej podmiotów gospodarczych w sprawach cywilnych i handlowych oraz osób fizycznych w sprawach cywilnych i karnych

Maciej Gniewosz – adwokat, managing associate w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, członek zespołu rozwiązywania sporów. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów gospodarczych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz spraw karnych, w tym karnych gospodarczych. Reprezentuje klientów w sporach z zakresu inwestycji infrastrukturalnych, w tym realizowanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC, transakcji M&A, wykonywania umów handlowych oraz doradztwa inwestycyjnego. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej, reprezentując oskarżonych i pokrzywdzonych; goradza w sprawach karnych, w tym transgranicznych.

🔸🔸🔸

➡️ Zgłoszenie udziału:

– Zgłoszenia prosimy rejestrować pod linkiem: https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty. Każde otrzymane zgłoszenie jest potwierdzone odrębnym mailem.

– Udział w webinarze jest bezpłatny. Za udział w wydarzeniu można uzyskać punkty szkoleniowe w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820