Szanowni Państwo, mając na uwadze sezon urlopowy i wychodząc naprzeciw Państwa prośbom, postanowiliśmy zmienić termin planowanego pierwotnie na najbliższy czwartek 11 sierpnia webinaru ?Cyberbezpieczeństwo i ubezpieczenia?.

??Nowy termin to 15 września, a o szczegółach będziemy jeszcze przypominać.

Podczas zaplanowanego spotkania będziemy mówić m.in. o:

  • rosnącym ryzyku związanym z zaburzeniami ciągłości działań przedsiębiorców z powodu incydentów cyberbezpieczeństwa,
  • nasilających się atakach hakerów na duże i mniejsze podmioty gospodarcze prowadzących do konieczności sporządzenia wewnętrznych procedur cyberbezpieczeństwa i ochrony tajemnic przedsiębiorstwa,
  • konieczności dokonywania analiz obowiązków wynikających z obecnego brzmienia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, projektowanej dyrektywy NIS 2 oraz projektowanego rozporządzenia DORA.

Prelegenci: