W czwartek 9 lutego o godzinie 10.00 zapraszamy na webinar “Wykonawca schodzi z placu budowy”, który poprowadzi mecenas Przemysław Wierzbicki z kancelarii KKLW.

?Agenda

1)  ogólne uwagi dotyczące rozwiązania umowy o roboty budowlane:

  1. rozwiązanie na podstawie przepisów ustawy,
  2. rozwiązanie na podstawie umowy,
  3. skutki prawne rozwiązania (podzielność/niepodzielność świadczeń, rozwiązanie ex tunc ? ex nunc),

2)  restrukturyzacja/upadłość wykonawcy ? skutki dla procesu budowlanego:

  1. restrukturyzacja wykonawcy
  2. upadłość wykonawcy

3)  sytuacja prawna konsorcjum w przypadku restrukturyzacji/upadłości wykonawcy:

  1. rozliczenia konsorcjantów w przypadku restrukturyzacji i upadłości,
  2. solidarność bierna i czynna (kwestia odpowiedzialności wobec inwestora oraz dochodzenia od niego roszczeń) w przypadku restrukturyzacji i upadłości,
  3. rozwiązanie umowy o roboty budowlane przez inwestora i konsorcjantów ? w przypadku restrukturyzacji i upadłości,
  4. rozwiązanie umowy o roboty budowlane przez jednego z konsorcjantów i przejęcie obowiązków ? w przypadku restrukturyzacji i upadłości.

?Zgłoszenie udziału:

– Spotkanie jest bezpłatne i zostanie zorganizowane w formie zdalnej na ClickMeeting
– Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty  Każde zgłoszenie jest potwierdzane.
– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820

?Szczegóły spotkania w ofercie do pobrania: Wykonawca schodzi z placu budowy, KKLW, 9.02