Przy Federacji Przedsiębiorców Polskich powstał Komitet ds. Wody. To pierwsza w Polsce inicjatywa powołana przez FPP, PZPB, Amiblu oraz Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie, mająca na celu udział w pracach nad przyszłą unijną kompleksową strategią wodną, określaną mianem “Niebieskiego Ładu”

➡️Utworzenie komitetu jest odpowiedzią na tzw. Blue Deal – inicjatywę Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EKSE) podjętą w obliczu coraz większych problemów z dostępnością wody.

➡️Nasz Komitet ma przygotować firmy do przyszłych nowych regulacji, a także zabiegać o jak najkorzystniejsze dla nich rozwiązania legislacyjne, zwłaszcza w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i zamówień publicznych.

➡️W październiku 2023 r. EKSE ogłosi swoje propozycje. Będą one dotyczyć ochrony zasobów wodnych, przewidywania i ograniczania skutków jej niedoborów, np. poprzez zwiększanie retencji, wykorzystywanie wody szarej i obiegu zamkniętego, stosowanie wody w energetyce atomowej, monitoring wód i ścieków.

– „Będziemy działać w kraju, ale także na poziomie UE, informować, edukować, budować koalicje wokół konkretnych projektów i poparcie dla polskich postulatów w zakresie gospodarki wodnej”- mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

➡️Przypomnijmy, że latem 2022 r. w Europie wystąpiły najpoważniejsze susze od 500 lat. Zmiany klimatu będą miały dalszy wpływ na dostępność, jakość i ilość wody, a efekcie na bezpieczeństwo żywnościowe, środowisko, zdrowie i stabilność gospodarczą, społeczną i polityczną. Unia Europejska ustanowiła dyrektywami ramy prawne dla ochrony i zarządzania zasobami wodnymi. Wiele z celów nie zostało jednak osiągniętych, dlatego  EKSE domaga się kompleksowego podejścia do europejskiej polityki wodnej.

☘️Zielony nie wystarczy. Potrzebny jest europejski 💧Niebieski Ład.