W marcu Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego nawiązały porozumienie o współpracy, którego celem mają być długofalowe działania o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz analitycznym dla PZPB i zrzeszonych w nim firm członkowskich. Głównym przedmiotem będzie opracowanie analiz finansowych i szkoleń dla branży budownictwa i infrastruktury.

W imieniu PZPB dokument podpisał prezes zarządu – Jan Styliński, a Wydział Zarządzania UŁ reprezentował dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, Dziekan Wydziału.

– Bardzo cieszy nas wizja wspólnych działań. Dzięki nim mamy ogromną szansę na poszerzenie świadomości i wiedzy nt. zawiłości systemu rachunkowo-finansowego przedsiębiorstw. Współpraca z Wydziałem Zarządzania UŁ jest dla nas bardzo ważna również ze względu, na fakt, że branża budowlana jest szczególnie traktowana w temacie finansowania przez ustawodawcę ? mówi Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

– Specjaliści Wydziału z dziedziny rachunkowości mają szerokie doświadczenie w branży budowlanej. Pracowali m. in. przy opracowaniu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 ?Niezakończone usługi budowlane?, jego aktualizacji oraz nad projektem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 ?Działalność deweloperska?. Liczymy, że takie doświadczenie okaże się cenne dla firm stowarzyszonych w PZPB, a współpraca z naszym Wydziałem pozwoli na efektywne wykorzystanie tej wiedzy i wniesie realną wartość dla firm ? podkreśla Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ.
Wydział Zarządzania to jedna z najprężniej działających jednostek Uniwersytetu Łódzkiego. W najnowszym Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych Rzeczpospolitej został oceniony jako jeden z najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce – zajął II miejsce w kategorii “Wydziały ekonomiczne” (na 27 wydziałów).