PZPB wraz z Business Centre Club, Federacją Przedsiębiorców Polskich, Forum Kolejowe ? Railway Business Forum, Fundacją Pro Kolej, Izbą Gospodarczą Transportu Lądowego wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z apelem w sprawie realizacji inwestycji kolejowych w Polsce.

W piśmie przypominamy prognozę sprzed lat wykazującą, że aby zrealizować ambitne założenia Krajowego Programu Kolejowego oraz planów wieloletnich związanych z nowa perspektywą finansową UE 2021-2027, należy szacować wielkość ogłaszanych przetargów kilkanaście miliardów złotych rocznie. Tymczasem w tym roku PKP PLK SA ogłosiła przetargi na zaledwie kilka miliardów. Może to przyczynić się do masowych upadków firm realizujących inwestycje oraz brak możliwości realizacji inwestycji w przyszłości, gdy pojawią się środki, ze względu na spiętrzenie zadań.

Problem z uruchomieniem środków z programów UE powinien być rozwiązany przez mechanizmy finansowania krajowego, podobnie, jak to jest w przypadku inwestycji drogownictwa. Firmy wykonawcze są obecnie gotowe do realizacji zadań inwestycyjnych, będą zmuszone do redukcji swoich zasobów, a w przyszłości, gdy pojawi się już finansowanie dla tych zadań , nie będzie możliwości ich wykonania. Bez szybkich decyzji Rządu program modernizacji i rozbudowy polskiej sieci kolejowej, w tym komponentu kolejowego CPK, stanie się nierealny a w najlepszym wypadku przesunięty w czasie, nie mówiąc o poważnych skutkach gospodarczych i społecznych.

Treść pisma do Premiera znajdą Państwo tu: Wystapienie-organizacji-branzowych-do-Premiera-w-sprawie-kryzysu-w-budownictwie-kolejowym