PZPB jako partner merytoryczny XV Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych, zorganizował panel dyskusyjny dot. ?Wpływu wzrostu kosztów budowlanych na rynek nieruchomości?.  Uczestnikami panelu w ożywionej dyskusji są:

  • Mirosław Józefczuk, Dyrektor Administracyjno-Finansowy, Członek Zarządu, Warbud S.A.,
  • Marcin Konarzewski, Dyrektor Generalny, Członek Zarządu, Energopol ? Szczecin S.A.,
  • Szymon Reptowski, Dyrektor Finansowy, NDI S.A.,
  • Bartosz Tokarski, EIB S.A.,
  • Piotr Galas, Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Budownictwo i Finansowanie Nieruchomości, PKO Bank Polski S.A.,
  • Patryk Darowski ? Sektor Budowlany, Medyczny i PPP, Departament Projektów Sektorowych, Bank Gospodarstwa Krajowego BGK,

natomiast jej moderatorem został Pan Kazimierz Krupa ? ekspert PZPB z kancelarii członkowskiej Drawbridge. Kluczowe zagadnienia dyskusji to inwestycje infrastrukturalne, klauzule waloryzacyjne, finansowanie sektora deweloperskiego, zmiany w polityce kredytowej banków i dostosowanie modeli finansowych do zmian w przepisach podatkowych dotykających deweloperów oraz ryzyko sektora budowlanego wobec bankowego.