Celem procesu jest wyłonienie kandydatów na 4 stanowiska Specjalistów ds. Treści Nauczania.  Do zadań zatrudnionych osób będzie należeć opracowanie treści nauczania dla 16 zawodów z branży budowlanej do realizacji w rzeczywistych warunkach pracy, zgodnie z nowymi podstawami programowymi kształcenia w zawodach, obowiązującymi od 01.09.2019 r. Każdy specjalista opracuje program dla jednej z czterech poniżej wymienionych grup zawodów.

Grupa zawodów 1: technik budownictwa, betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych,
Grupa zawodów 2: kamieniarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, technik robót wykończeniowych, monter stolarki budowlanej
Grupa zawodów 3: kominiarz, zdun, dekarz, cieśla
Grupa zawodów 4: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji budowlanych, monter izolacji przemysłowych, technik renowacji elementów infrastruktury

Kompletna oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym (pod rygorem wykluczenia z postępowania) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pzpb.com.pl lub w siedzibie Zamawiającego (ul. Kaliska 23 lok. U4, 02-316 Warszawa) w terminie do dnia 26.09.2018 roku.

W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą należy zamieścić adnotację Zapytanie ofertowe nr 06/2018.

Więcej szczegółów poniżej.

[gview file=”https://pzpb.com.pl/wp-content/uploads/2018/09/Ogłoszenie_spec-ds-treści-nauczania_1.pdf”]

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2