Z przyjemnością publikujemy raport ?Przyszłość budownictwa po COVID-19. Znaczenie relacji w kryzysie? – najnowsze opracowanie na temat przyszłości branży budowlanej po epidemii COVID-19 w perspektywie krótko- i średniookresowej, z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych segmentach budownictwa. Analizując ankiety i sygnały docierające do PZPB z rynku budowlanego, stworzyliśmy podstawę do sformułowania wstępnych prognoz dla branży budowlanej na następne kwartały, mając pełną świadomość dynamicznej i niepewnej sytuacji oraz kierunku rozwoju epidemii koronawirusa z jej negatywnymi konsekwencjami dla krajowej gospodarki.

Raport składa się z czterech części. W Części I znajdują się przewidywania dla sektora budownictwa w kontekście planów inwestycyjnych publicznych i prywatnych inwestorów, które uległy dużym przeobrażeniom na skutek wybuchu ogólnoświatowego kryzysu epidemicznego. Są poparte analizą trendów rynkowych oraz wnioskami z rozmów prowadzonych przez PZPB z przedstawicielami sektora budownictwa, zamawiających, instytucji finansowych oraz administracji rządowej i samorządowej. W Części II omówione zostały prawdopodobne skutki epidemii COVID-19 dla kondycji finansowej branży budowlanej w kolejnych miesiącach. W Części III opisane zostały trendy restrukturyzacyjne w kontekście prawdopodobnego pogorszenia klimatu inwestycyjnego w niektórych segmentach rynku budowlanego. W Części IV poruszone zostały kwestie budowania długofalowych relacji między sektorem finansowym a rynkiem budowlanym, które powinny stanowić fundament biznesowego partnerstwa uniezależnionego od bieżącej sytuacji gospodarczej.

Mamy nadzieję, że Raport PZPB będzie stanowił dla Państwa pomocne opracowanie, które pozwoli zrozumieć aktualne wyzwania, przed którymi stoi obecnie sektor budownictwa z jego fundamentalnym znaczeniem dla krajowej gospodarki i lokalnego rynku pracy. W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt z Damianem Kaźmierczakiem ? głównym ekonomistą PZPB ? d.kazmierczak@pzpb.com.pl. Zapraszamy do lektury.

Raport ?Przyszłość budownictwa po COVID-19. Znaczenie relacji w kryzysie?