Z ogromną przyjemnością prezentujemy kolejny raport PZPB, wyjątkowy, bo przygotowany w trudnym czasie epidemii COVID-19. Opracowanie przedstawia funkcjonowanie krajowego sektora budownictwa na poziomie operacyjnym i ekonomicznym, poparte subiektywnym spojrzeniem kluczowych reprezentantów największych firm budowlanych oraz prezentuje istotne zagadnienia prawne przygotowane przez DLA Piper, tak ważne dla przedsiębiorstw tej branży.

A oto kluczowe wnioski z raportu:

  1. Budownictwo należy do nielicznych sektorów, które wykazują relatywnie dużą odporność na utrudnienia w funkcjonowaniu gospodarki wywołane epidemią COVID-19
  2. Wszystkie duże firmy wykonawcze kontynuują prace budowlane w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego z wydajnością o ok. 5–20% niższą w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii.
  3. Bieżąca kondycja finansowa sektora budownictwa jest względnie stabilna. Większość dużych firm budowlanych dysponuje wystarczającymi rezerwami gotówkowymi, które umożliwiają im funkcjonowanie w trudnych warunkach epidemicznych bez większych zakłóceń, ale pogorszenie sytuacji finansowej zaczynają odczuwać małe i średnie podmioty podwykonawcze.
  4. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19 najprawdopodobniej będzie miał na krajową branżę budowlaną wpływ umiarkowanie negatywny.
  5. Wysoce prawdopodobne wydaje się utrzymanie nakładów na inwestycje publiczne (gł. w segmencie drogowym, kolejowym, energetycznym i hydrotechnicznym) w celu wypełnienia luki po nieuniknionym spadku inwestycji w segmencie samorządowym i prywatnym (gł. w segmencie mieszkaniowym, biurowym, hotelowym i powierzchni handlowych).
  6. Przewidywany spadek liczby nowych inwestycji w segmencie prywatnym i samorządowym oraz kumulacja projektów w segmencie publicznym może doprowadzić do zaostrzenia konkurencji między firmami budowlanymi. Prawdopodobnym efektem tych zmian będzie pogorszenie rentowności małych i średnich przedsiębiorstw, a duże firmy będą musiały mierzyć się ze spadkiem przychodów.

Raport w wersji pdf w wersji PDF – do ściągnięcia