Niewiele ponad 1 proc. – taki udział w ogólnej wartości zamówień publicznych w ciągu ostatniej dekady miało partnerstwo publiczno-prywatne. W ciągu ostatnich 11 lat w Polsce wszczęto 600 postępowań PPP, z czego umów zrealizowanych i zakończonych było 154.

Czy te statystyki mogą budzić optymizm? Zdaniem Damiana Kaźmierczaka, głównego ekonomisty PZPB, nie widać w nich oczekiwanego przełomu w zakresie postrzegania formuły PPP jako alternatywy dla realizacji inwestycji w reżimie zamówień publicznych.

?- W ostatnich latach liczba podpisywanych umów PPP oscylowała w przedziale 10-15 wobec 15-25 na początku dekady. Jednym z motorów rozwoju tego perspektywicznego modelu współpracy sektora prywatnego i publicznego miała być realizacja kilku dużych inwestycji drogowych w formule PPP, czyli odcinków dróg ekspresowych S6 i S10? – powiedział Kaźmierczak.

Obszerną wiedzę statystyczną dotyczącą partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, przyniósł ?Raport rynku PPP 2009-2020?, opublikowany niedawno przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jego autorzy wskazali, że sytuacja związana z pandemią COVID-19 mocno wpłynęła na europejski rynek inwestycji PPP w 2020 r. Zarówno liczba jak i wartość transakcji PPP zawartych w Europie była najniższa od czasu kryzysu na rynkach finansowych z 2008 r.
Więcej przeczytacie w artykule na wnp.pl – http://bit.ly/3aIVEsC