Przed nami kolejne śniadanie tematyczne z cyklu spotkań organizowanych przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa, partnerskie kancelarie oraz firmy doradcze. Tym razem śniadanie poświęcone będzie tematowi “Elektronizacja w zamówieniach publicznych” i odbędzie się w środę 28 marca o godz. 10.30 w siedzibie PZPB przy ul. Kaliskiej 23 lok. u4. 

Już od 18 kwietnia 2018 r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia będzie być musiał przekazywany przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że elektronizacja zamówień publicznych wchodzi w fazę realizacji. A już za kilka miesięcy nastanie zupełnie nowa rzeczywistość, w której dokumentacja papierowa zostanie niemal całkowicie wyparta. Podczas spotkania omówimy m.in.:

– Co należy wiedzieć, aby zminimalizować ryzyka?
– Jak należy przygotować się na nadchodzące zmiany?

Do udziału w spotkaniu i otwartej dyskusji szczególnie zapraszamy: specjalistów od zamówień publicznych, prawników (w tym szefów działów ? zamówień publicznych i prawnych) z firm aktywnych w branży budowlanej, kolejowej i drogowej

Prelegentem będzie Wojciech Merkwa ? radca prawny z kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Zgłoszenie udziału:
– Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz adres e-mail prosimy przesyłać na adres: sniadanie@pzpb.com.pl.
– Każde zgłoszenie jest rejestrowane a jego otrzymanie zostaje potwierdzane odrębnym mailem.
– Udział w śniadaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji decyduje kolejność otrzymywanych zgłoszeń.

Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820

Elektronizacja w zamówieniach publicznych