Kontynuując dobrą tradycję czwartkowych śniadań tematycznych organizowanych przez PZPB, partnerskie firmy i kancelarie doradcze, zapraszamy na śniadanie dot. nowych technologii w budownictwie „Geoskaning – eliminacja ryzyk realizacyjnych w robotach ziemnych”, które odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 10.30.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby odpowiedzialne za przygotowanie, ocenę ryzyka oraz realizację projektów/kontraktów w firmach wykonawczych, project managerów, inżynierów kontraktów. Prelegentami są specjaliści od wdrożeń geoBIM  i geoskaningu – Anna Anger i Paweł Wierzowiecki.
Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, stanowisko i nazwę firmy oraz adres e-mail przesyłajcie na sniadanie@pzpb.com.pl. Więcej szczegółów poniżej.