17 maja o godz. 10.30 zapraszamy do udziału w śniadaniu doradczym ?Nowe warunki kontraktowe FIDIC: roszczenia i spory?, które zostanie poprowadzone przez Kancelarię Łaszczuk i Wspólnicy.
W grudniu 2017 r. Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC) wydała nową edycję warunków kontraktowych FIDIC, wykorzystywanych przy zawieraniu kontraktów na realizację największych projektów budowlanych. Celem nowych warunków kontraktowych FIDIC jest zwiększenie efektywności projektów budowlanych przy zachowaniu zrównoważonego rozkładu ryzyka oraz mechanizmów umożliwiających unikanie sporów. Nowe warunki FIDIC prezentują nowe podejście do zagadnienia roszczeń i sporów. Podczas śniadania zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Odróżnienie roszczeń od sporów
  • Procedura zgłaszania roszczeń
  • Skutki niedochowania terminu na zgłoszenie roszczenia
  • Skutki uzgodnienia (agreement) lub decyzji (determination) Inżyniera Kontraktu
  • Status Komisji Rozjemczej (Dispute Avoidance and Adjudication Board)
  • Najważniejsze zmiany w postępowaniu przed Komisją Rozjemczą
  • Charakter i skutki decyzji Komisji Rozjemczej
  • Nowa klauzula arbitrażowa

Do udziału w śniadaniu doradczym i otwartej dyskusji szczególnie zapraszamy: szefów działów prawnych, pracowników działów prawnych, kierowników budowy, kierowników kontraktu.

Zgłoszenia udziału zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz adres e-mail prosimy przesyłać na adres: sniadanie@pzpb.com.pl. Każde zgłoszenie jest rejestrowane a jego otrzymanie zostaje potwierdzane odrębnym mailem.

Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820

Więcej szczegółów: Śniadanie doradcze Nowe warunki kontraktowe FIDIC