Kolejne bezpłatne śniadanie doradcze „Praktyczne aspekty pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 10.00 i zostanie poprowadzone przez kancelarię CMS / Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm.

Wśród omawianych tematów znajdą się m.in. podpowiedzi, jak szybko uzyskać dśu, jak sobie radzić ze stronami postępowania oraz organizacjami ekologicznymi, jakie są kary za niewykonanie obowiązków wynikających z dśu oraz jak reagować na zmiany w trakcie procesu budowlanego.

Całą agendę znajdą Państwo poniżej a zgłoszenia zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz adres e-mail prosimy przesyłać na adres: sniadanie@pzpb.com.pl.

https://drive.google.com/open?id=1X3KVVysJlZKVWzJpNBEdJZ0R3-TZ6O9L