W przyszłym tygodniu, 27 lutego zapraszamy przedstawicieli zarządów oraz działów prawnych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych na bezpłatne śniadanie doradcze dot. tematu obowiązkowej dematerializacji akcji. Podczas spotkania odpowiemy, jak z praktycznej strony bezpiecznie przeprowadzić dematerializację, nie narażając zarządu spółki na odpowiedzialność karną, ani cywilną, w tym wobec akcjonariuszy.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz adres e-mail prosimy przesyłać na adres: sniadanie@pzpb.com.pl. Każde zgłoszenie jest rejestrowane a jego otrzymanie zostaje potwierdzane odrębnym mailem. Udział w śniadaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji decyduje kolejność otrzymywanych zgłoszeń.

Szczegóły poniżej https://drive.google.com/open?id=19PcBKooClB-2NBpFACArC_bdJh4B5OR7