Już w najbliższy czwartek o godz. 10.00 odbędzie się pierwsze po wakacjach śniadanie doradcze „Spory po nowemu”,  które poprowadzi mec. Przemysław Wierzbicki z kancelarii KKLW.

Wśród omawianych tematów znajdą się m.in. ogólne wskazówki dotyczące nowelizacji, wymogi formalne pism procesowych wnoszonych przez kwalifikowanych (zawodowych) pełnomocników i konsekwencje niespełnienia tych wymagań, nowe zasady organizacji postępowania procesowego, zmiany zasad rządzących postępowaniem dowodowym, zmiany w zakresie środków zaskarżenia, nowe postępowanie w sprawach gospodarczych, odmowa nadania klauzuli wykonalności – ryzyko na etapie egzekucji i zmiany w zakresie opłat sądowych.

Całą agendę znajdą Państwo poniżej a zgłoszenia zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz adres e-mail prosimy przesyłać na adres: sniadanie@pzpb.com.pl. Zapraszamy!

śniadanie doradcze KKLW – Spory po nowemu, 19.09