Już w tym tygodniu zapraszamy na kolejne śniadanie doradcze, tym razem ?Śniadanie z filipińskim pracownikiem budowlanym?.
Na spotkaniu Pan Grzegorz Tokarski, prezes Filipino Overseas Workers, omówi m.in. doświadczenia i kwalifikacje filipińskich pracowników i koszty ich sprowadzenia do Polski. Szczegóły znajdą Państwo poniżej.

Do udziału w spotkaniu i dyskusji szczególnie zapraszamy: członków zarządów odpowiedzialnych za zasoby ludzkie, dyrektorów działów HR, osoby odpowiedzialne za politykę zatrudnienia w firmie, za współpracę z podmiotami zewnętrznymi (agencje zatrudnienia), szefów działów zakupów, osoby decyzyjne w obszarze zatrudniania cudzoziemców

Zgłoszenia zawierające dane osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz adres e-mail prosimy przesyłać na adres: sniadanie@pzpb.com.pl. Każde zgłoszenie jest rejestrowane a jego otrzymanie zostaje potwierdzane odrębnym mailem.