Na początku września zainicjowaliśmy cykl śniadań tematycznych organizowanych przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa, partnerskie kancelarie oraz firmy doradcze. Czwarte z cyklu spotkań poświęcone będzie możliwościom działalności firm na rynku norweskim.

Rynek norweski a usługi wykonawcze ? szanse i możliwości

Śniadanie Doradcze odbędzie się 26 października 2017 r. (czwartek), w godz. 10:30-12:00

Agenda spotkania

  1. Specyfika rynku norweskiego usług budowlanych
  2. Doświadczenia polskich przedsiębiorców w Norwegii
  3. Przetargi publiczne
  4. Wymagania norweskich kontrahentów wobec podwykonawców
  5. Wymagania norweskich urzędów wobec firm zagranicznych
  6. Szacunkowe koszty i czas niezbędny na zarejestrowanie firmy w Norwegii

Do udziału w śniadaniu doradczym i otwartej dyskusji szczególnie zapraszamy:

Zarządy i członków zarządu odpowiedzialnych za strategię  rozwoju, dyrektorów operacyjnych, dyrektorów inwestycyjnych, dyrektorów działów prawnych, prawników czy osoby odpowiedzialne za rynki zagraniczne.

Prelegentami są eksperci z Novum ?konomi AS: Katarzyna Ramberg i Anna Korpalska. 

Zgłoszenie udziału:

  • Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz adres e-mail prosimy przesyłać na adres: sniadanie@pzpb.com.pl. Każde zgłoszenie jest rejestrowane a jego otrzymanie będzie potwierdzane odrębnym mailem.
  • Udział w śniadaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji decyduje kolejność otrzymywanych zgłoszeń.
  • Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820

 

Zapraszamy do naszej siedziby:

Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Ul. Kaliska 23, lok U4
02-316 Warszawa