Kontynuując cykl bezpłatnych śniadań tematycznych PZPB, partnerskie kancelarie i firmy doradcze, Kolejne z tego cyklu spotkań odbędzie się 24 maja o godz. 10.30 i poświęcone będzie zagadnieniu ?Należyta staranność a prawo do odliczenia VAT?.
W trakcie śniadania zostanie zaprezentowane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych, a także wynikające z nich praktyczne wskazówki odnośnie rozliczania podatku VAT, w szczególności w przypadku transakcji z podmiotami, które nie są zarejestrowane, jako czynni podatnicy VAT.

Do udziału w śniadaniu podatkowym i otwartej dyskusji szczególnie zapraszamy: dyrektorów finansowych, szefów działów podatkowych, działów finansowo-księgowych, inne osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe Spółki.
Prelegentami są doradcy podatkowi z kancelarii Garrigues: Marek Karasiewicz i Anna Rutkowska-Brdulak

Zgłoszenie udziału:

  • Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz adres e-mail prosimy przesyłać na adres: sniadanie@pzpb.com.pl. Każde zgłoszenie jest rejestrowane a jego otrzymanie zostaje potwierdzane odrębnym mailem.
  • Udział w śniadaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji decyduje kolejność otrzymywanych zgłoszeń.
  • Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820.

Zapraszamy do naszej siedziby:
Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Kaliska 23, lok U4
02-316 Warszawa

Śniadanie podatkowe “Należyta staranność a prawo do odliczenia VAT”, Kancelaria Garrigues