Tematyka konsorcjów i ich działalności budzi liczne wątpliwości. Nieuregulowane prawnie kwestie, czy szczątkowa praktyka to niektóre źródła niepewności. Podczas zawierania konsorcjum jego członkowie nie są w stanie przewidzieć niektórych zagrożeń, ale mimo tego jest możliwe uniknięcie wielu pułapek i odpowiednio wcześniejsze zabezpieczenie swoich interesów.

W trakcie wydarzenia eksperci Kancelarii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni omówią:

  1. Wprowadzenie do typów konsorcjów.
  2. Roszczenia osób trzecich (niebędących członkami konsorcjum) wobec jednego z jego członków oraz ich wpływ na konsorcjum.
  3. Wpływ niewypłacalności konsorcjanta na relacje wewnętrzne, czyli dotyczące uczestników konsorcjum (ze szczególnym uwzględnieniem syndyka).
  4. Wpływ niewypłacalności konsorcjanta na relacje zewnętrzne (np. z Zamawiającym, dostawcami, usługodawcami, podwykonawcami etc.
  5. Część praktyczna – możliwe strategie zabezpieczenia się na wypadek niewypłacalności członka konsorcjum, omówienie krok po kroku, konkretnego przypadku połączone z dyskusją uczestników.

Spotkanie poprowadzą: Dr Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska – radca prawny, Paweł Jadczak – partner, radca prawny oraz Michał Fatek – radca prawny

Spotkanie skierowane jest do: członków zarządu, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych oraz działów prawnych, kancelarii obsługujących firmy sektora budownictwa.

Zgłoszenie udziału:

– Dzięki hybrydowej formie spotkania mogą Państwo wziąć udział w śniadaniu doradczym w siedzibie PZPB lub zdalnie na platformie MS Teams.

– Chęć uczestnictwa, z zaznaczeniem trybu udziału (stacjonarny lub online), prosimy zgłaszać na https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty. Każde zgłoszenie jest potwierdzane.

– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820

– Miejsce spotkania: siedziba PZPB, ul. Kaliska 23, lok U4. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Za udział w seminarium radcowie prawni oraz adwokaci będą mogli uzyskać punkty szkoleniowe w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tu: Śniadanie doradcze Niewypłacalność członka konsorcium, 13.01