1 grudnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy dot. obowiązkowego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur.

Dla większości przedsiębiorców, również z branży budowlanej, faktury ustrukturyzowane staną się od 1 stycznia 2024 r. jedynym typem faktur wystawianych w związku z realizowaną sprzedażą i przeważającym typem faktur zakupowych. Wdrożenie KSeF nie jest projektem wyłącznie technologicznym. Obowiązek stosowania KSeF wiąże się przede wszystkim z koniecznością przeprojektowania, w dialogu z kontrahentami, obecnych procesów związanych z wystawianiem i obiegiem faktur oraz weryfikacją wpływu KSeF na rozliczenia podatkowe.

W związku z opublikowanym projektem, Ministerstwo zwróciło się z prośbą o zgłaszanie uwag w toku konsultacji publicznych, w terminie do 23 grudnia 2022 r. Warto wykorzystać ten czas na podjęcie próby wpływu na ostateczny kształt przyszłych regulacji.

Zapraszamy na spotkanie, na którym eksperci z firmy CRIDO omówią kluczowe kwestie wynikające z projektu ustawy, szczególnie dla branży budowlanej, wskażą na zmiany i nowości, jakie zawiera ona w porównaniu z fakultatywną wersją KSeF oraz podzielą się doświadczeniami z już prowadzonych projektów wdrożenia KSeF.

Na spotkanie szczególnie zapraszamy: członków zarządu, dyrektorów zarządzających, CFO, głównych/-e księgowych/-e, księgowych, tax managerów.

Zgłoszenie udziału: https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty 

Pełna treść zaproszenia znajduje się tu: Spotkanie dot. KSeF – Crido 15.12