„Odpowiedzialność osób zarządzających spółkami kapitałowymi w świetle nowelizacji KSH oraz założenia projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, podczas którego:

  • omówimy najważniejsze zmiany dotyczące zasad odpowiedzialności osób zarządzających spółkami kapitałowymi w związku z nowelizacją kodeksu spółek handlowych (prawo holdingowe), również pod kątem założeń najnowszego projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (obecny projekt ustawy z listopada 2022 r.);
  • w formie warsztatowej przedstawimy praktyczne aspekty nowelizacji oraz metody minimalizacji ryzyka odpowiedzialności ponoszonej przez podmioty zbiorowe i przez osoby nimi zarządzające.

Prowadzący

Magdalena Dec, Senior Associate, Radca prawny

świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz klientów podczas kontroli wewnętrznych w spółkach, w szczególności w zakresie przestrzegania zasad etyki, zapewnienia zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi oraz kontroli dotyczących naruszeń przepisów amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act) i brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej (UK Bribery Act). Magdalena zajmuje się wspieraniem klientów w sprawach dotyczących ograniczania praktyk korupcyjnych oraz zasad postępowania w biznesie.
Magdalena pomaga klientom w opracowywaniu i aktualizowaniu polityk wewnętrznych, obejmujących różne aspekty działalności biznesowej i zagadnień etycznych. Jest również członkiem zespołu zarządzającego sytuacjami kryzysowymi i nagłymi kontrolami zewnętrznymi, mającymi miejsce u klienta.

Dominika Wolf-Jezierska, Senior Associate. Adwokat

specjalizuje się w sprawach karnych oraz karno-skarbowych. Posiada bogate doświadczenie w zastępstwie procesowym klientów, działając zarówno jako pełnomocnik pokrzywdzonego, jak również jako obrońca w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, tzw. white-collar crime.
Reprezentuje klientów z różnych sektorów gospodarki w toku postępowań karnych, począwszy od wstępnego etapu postępowania przygotowawczego oraz negocjacji z organami ścigania. Doradza przedsiębiorcom w sprawach dotyczących nieprawidłowości związanych z prowadzoną dz. gospodarczą oraz zapewnia wsparcie w toku audytów wewnętrznych oraz przeszukań prowadzonych przez organy ścigania.
Dominika świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu i kierownictwa oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, jak również wspiera przedsiębiorców w identyfikacji i minimalizacji ryzyka związanego z taką odpowiedzialnością.

Zgłoszenie udziału:

– Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu prosimy rejestrować pod linkiem: https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty. Każde otrzymane zgłoszenie jest potwierdzone odrębnym mailem. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

– Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej – na platformie Teams i w siedzibie PZPB przy ul. Kaliskiej 23 lok. U4, Warszawa

– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820