Już w najbliższy czwartek zapraszamy na  webinar E-Akademii PZPB ?Podwykonawca schodzi z placu budowy ? co się dzieje z umową o roboty budowlane w przypadku restrukturyzacji/upadłości podwykonawcy??
Celem webinarium jest dostarczenie odpowiedzi na podstawowe pytania, jakie dla generalnego wykonawcy wiążą się z restrukturyzacją lub upadłością podwykonawcy

Agenda spotkania
1)  ogólne uwagi dotyczące rozwiązania umowy o roboty budowlane:

  • rozwiązanie na podstawie przepisów ustawy,
  • rozwiązanie na podstawie umowy,
  • skutki prawne rozwiązania (podzielność/niepodzielność świadczeń, rozwiązanie ex tunc ? ex nunc),

2)  restrukturyzacja/upadłość wykonawcy ? skutki dla procesu budowlanego:

a. restrukturyzacja wykonawcy:

– skutki dla umowy o roboty budowlane,
– odpowiedzialność z tytułu wad i usterek
– ograniczenia w rozliczeniach (w tym z podwykonawcami),
– możliwości rozwiązania umowy o roboty budowlane,
– status zabezpieczeń (w tym zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu oraz kaucji gwarancyjnej),
– roszczenia dalszych podwykonawców,

b. upadłość wykonawcy:

-skutki dla umowy o roboty budowlane,
-odpowiedzialność z tytułu wad i usterek,
-możliwości rozwiązania umowy o roboty budowlane,
-ograniczenia w rozliczeniach (w tym z podwykonawcami),
-status zabezpieczeń (w tym zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu oraz kaucji gwarancyjnej)
-roszczenia dalszych podwykonawców.

Prowadzący: Przemysław Wierzbicki | Adwokat | KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki

Zgłoszenie udziału:

– Spotkanie jest bezpłatne i zostanie zorganizowane w formie zdalnej na ClickMeeting
– Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty  Każde zgłoszenie jest potwierdzane.
– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820

Więcej szczegółów znajdą Państwo tu: Podwykonawca schodzi z placu budowy, 31.03 – pełen program